Woordenboek

Calleryanusnaar J.M. Callery, botanicus in China en Korea (1810-1862)
Camperdowniivan het kasteel Camperdown uit het Schotse Angus
Campestervan het veld
Canadensisuit Canada
Canescensasgrauw of grijs wordend
Canthosdoorn, stekel
Capillipesmet dunne stelen
Cappadocicusuit Cappadocia (provincie in Klein-Azië)
Capreusgeliefd bij geiten
Carneusroze of vleeskleurig
Carolinus, carolinianusuit Noord- of Zuid Carolina USA
Carpinifoliusmet bladeren als van de Carpinus (haagbeuk)
CastaneaLatijnse naam voor de tamme kastanje, komt van het Griekse‘Kastanon’ (kastanje)
CatalpaTrompetboom
Caucasicusuit de Kaukasus
Cellulosehoutstof bestaande uit lange ketens van suikermoleculen die er voor zorgen dat het hout goed trekkrachten kan opvangen
CeltisGriekse naam voor boom met zoete vruchten
Cerasiferuskersen dragend
CerasusKers
Cercidiphyllummet bladeren als van de judasboom (Cercis siliquastrum)
CercisJudasboom
Chlamydosporedikwandige ruststructuur van schimmels waarmee ongunstige omstandigheden kunnen overbrugd worden
Chinensisuit China
Chlorosarcusmet (geel)groen vruchtvlees
Chrysocomusmet goudgele haren
CinereusAskleurig
Cissifoliusmet bladeren als van een Cissus
Cladrastistere takken
Coccineusscharlaken rood
Coconomhulsel waarin de rupsen van de meeste vlindersoorten zich als pop inspinnen
ColoratusGekleurd
ColumnarisZuilvormig
ColurnaHazelnoot
Commelinnaar de Nederlandse botanici Johan en Caspar Commelin
Commensaalorganisme dat op een ander organisme leeft zonder dat deze daar wezenlijk voor- of nadeel van ondervindt
CommixtusVermengd
CommunisGewoon
Conditiede conditie geeft aan hoe de boom functioneert op een bepaald moment en komt tot uiting in de verschijningsvorm; zowel de groeiomstandigheden als andere invloeden van buitenaf (droogte, insectenvraat) zijn erop van invloed; de conditie is meetbaar aan de hand van uiterlijke kenmerken
ContortusGedraaid
Controversustegengesteld of twijfelachtig
CordatusHartvormig
Cordifoliusmet hartvormige bladeren
CornusKornoelje
Coronariusmet opvallende kroon
CorylusGriekse naam voor de hazelnoot
CostatusGeribd
Crataegifoliusmet bladeren als de meidoorn
CrataegusMeidoorn
CrenatusGekarteld
CrispusGekroesd
Crus-galliHanenkam
Cultivareen plantengroep die door cultuur ontstaan is en geselecteerd werd voor bepaalde gewenste eigenschappen die door vegetatieve vermeerdering behouden blijven
Curatieve aanpakaanpak gericht op het oplossen van problemen nadat de problemen zich hebben voorgedaan (in tegenstelling tot preventieve aanpak)
 Vond je dit leuk? Gebruik dan één van de knoppen hieronder om het artikel te delen of te tweeten, dat stimuleert ;-) .Hier vind je het volledige overzicht van het woordenboek.Aanvullingen of opmerkingen zijn altijd welkom, laat dus van je horen en reageer. Vind je dit goeie informatie of gewoon leuk wat ik doe dan kan jij mij steunen door het even te tweeten, facebooken of iets anders, zie hieronder. Alvast bedankt voor de steun!Groeten, De Boomdokter..