Woordenboek

DarwinismeLeer van de Engelse natuuronderzoeker Charles Darwin over het ontstaan der planten- en diersoorten 
Dalecarlicusafkomstig van de Zweedse streek Dalecarlia of Dalarna 
Dampspannningsdeficithet verschil in dampspanning tussen twee punten; bij verdamping door planten het verschil in dampspanning in de huidmondjes (d.i. de verzadigde dampspanning bij de heersende temperatuur) en de dampspanning van de lucht buiten het blad. De waterdamp diffundeert van de plek met de hoge dampdruk in het blad naar de plek met de lage dampdruk (de buitenlucht). Het dampdrukdeficit is de drijvende kracht achter de verdamping. 
Davidianaar Franse missionaris en natuurkenner Armand David 
Dawyckberoemde Schotse tuin aan de oevers van de Tweed 
Decaisneanusnaar Joseph Decaisne, Franse botanicus en tuinbouwkundige 
Demarcatiezonesconcentraties van schimmeldraden op de plaats waar de domeinen van schimmels aan elkaar grenzen en/of waarmee een schimmel het ‘klimaat’ in een bepaald deel van het hout kan beheersen 
Dendrologische waarde  de waarde van een boom vanwege het uitzonderlijke van soort, variëteit of cultivar binnen een soort 
DentatusGetand 
Deuteromycetenschimmels die uitsluitend ongeslachtelijke sporen vormen 
Devoniensisuit Devon, Engeland 
Dicotyltweezaadlobbig, d.w.z. met twee zaadlobben (bladachtige delen) aan de kiem in het zaad; dit in afwijking van de monocotylen die één zaadlob aan de kiem hebben. 
Diffusiemengingsproces, waarbij door het bewegen van moleculenconcentratieverschillen tussen twee met elkaar in verbinding staande volumes worden vereffend. Dit kan zowel in een vloeistof (water) als in een gas (lucht) optreden 
Digitaliserengegevens geschikt maken voor de computer 
DigitatusVingervormig 
Dilaterentoename van de omtrek opvangen door het tussenvoegen van cellen; het cambium voegt alleen cellen tussen de bestaande cambiumcellen toe, de bast vormt speciaal sponsachtig (zacht) weefsel: dilatatieweefsel 
Dioicustweehuizig: de eenslachtige bloem gescheiden op mannelijke en vrouwelijke planten 
Dissectusdiep ingesneden of in segmenten verdeeld 
Distichus, -umin twee evenwijdige rijen 
Diversifoliusmet verschillende bladeren 
Domesticusingeburgerd; komt veel voor in tuinen 
Doorbindenhet aan een stok of andere steun vastbinden van de stam of hoofdtak ten einde deze recht omhoog te leiden bijv. bij treurvormen 
Doorgaande spilstam die zonder vertakkingen doorloopt tot in de kroon 
Druipenhet neervallen van druppels honingdauw als gevolg van een zware aantasting van bladluizen 
Drukhoogtede kracht waarmee het vocht in de bodem wordt vastgehouden (voorheen zuigspanning genoemd) 
Drummondiinaar de kweker Thomas Drummond 
Dubbel gezaagd bladblad waarvan de tanden van de gezaagde rand nogmaals gezaagd zijn, bijv. bij de Betula (Berk) en Ulmus (Olm) 
Dumosuseen struweel vormend 
Hier vind je het volledige overzicht van het woordenboek.Aanvullingen of opmerkingen zijn altijd welkom, laat dus van je horen en reageer. Vind je dit goeie informatie of gewoon leuk wat ik doe dan kan jij mij steunen door het even te tweeten, facebooken of iets anders, zie hieronder. Alvast bedankt voor de steun!Groeten, De Boomdokter..