Woordenboek
Sachalinensisvan het eiland Sachalin (ten noorden van Japan)
SacharinusZoet
Salicifoliusmet bladeren als van de wilg
SalixWilg
Samengesteld bladblad waarbij de bladschijf zo diep ingesneden is dat er afzonderlijke blaadjes onderscheiden kunnen worden
Sargentiusnaar de Amerikaanse botanicus en dendroloog Charles Sprague Sargent
Sarniensisuit Guernsey (vroeger Sarnia), één van de Kanaaleilanden
SativusGekweekt
Schetsontwerpniet gedetailleerd uitgewerkt voorstel tot realisatie van een plan
Schilalle weefsels buiten het cambium
Schorsjonge plantendelen: primair weefsel dat onder de epidermis ligt en aan de binnen zijde wordt begrensd door de endodermis; oudere plantendelen met diktegroei: een afscheidingsproduct van het kurkcambium, dat is afgestorven en nu de buitenrand van de schil vormt (zie korst)
Semi-ringporighet midden houden tussen ringporig en verspreidporig
Semperflorensaltijd bloeiend
Sepulcralisop begraafplaatsen voorkomend
SericeusZijdeachtig
Serotinuslaat bloeiend of rijpend
SerratusGezaagd
Serrulatusfijn gezaagd, ondiep gezaagd
Serrulusmet kleine zaagtanden
Sieboldiinaar de Duitse geleerde Philipp Frans von Siebold (1796-1866)
Siliquastrumoude Latijnse naam voor een peuldragende boom
Simoniinaar Gabriël Eugène Simon, Frans consul en plantenverzamelaar
Sinensisuit China
Slempvorming van een dicht, hard laagje aan of dicht onder het bodemoppervlak, doordat de bodemdeeltjes ineenvloeien als gevolg van veel water
Slimblockkunststof gras- en grindtegel, geschikt voor minder zware belasting als de flowblock
Sophoravan de Arabische naam ‘sophira’ of ‘sophèra’ voor deze plant
Soortgroep planten die bij voortplanting door zaad in de natuur zodanig blijft voortbestaan dat bepaalde hoofdkenmerken behouden blijven waardoor ze te onderscheiden is van andere groepen planten
Sorbusvan het Latijnse ‘sorbum’ voor de vruchten van de lijsterbes (Sorbus domestica)
Spaethiigenoemd naar de Berlijnse kwekerij Späth
Speciosussierlijk, zeer fraai, opvallend mooi
Spectabilisprachtig, bezienswaardig
Spinthouthet deel van het hout dat levende cellen bevat; hierin gebeurt het transport van water en zouten vanuit de wortels naar de bladeren
Spiraalgalluis of Pemphigus spyrothecae, een galluis die zich graag nestelt in populieren. Lees hier over de spiraalgalluis
Splendensglanzend, opvallend
Standplaatsde geografische locatie waar de boom staat
Stedebouwkundig Ontwerpproceshet gehele proces van planvorming rond de inrichting en vormgeving van de gebouwde omgeving
Stedebouwkundig Ruimtelijke functiede functie van ruimtelijke elementen, zoals boombeplantingen, bij het vormgeven en inrichten van de gebouwde omgeving met als resultaat het zichtbaar worden en/of versterken van stedelijke structuren
Steenvruchtvrucht waarvan het buitenste deel vlezig is en het binnenste houtachtig, de steen, waarin zich het zaad bevindt
Straatboomboom die geschikt is voor straten, d.w.z. voor plaatsen waar meestal maar een smalle groenstrook of een plaats in de verharding aanwezig is
Strictusstrak, stijf
Structuurde wijze waarop een samengesteld geheel binnen haar grenzen is opgebouwd; de rangschikking van de afzonderlijke delen; de ruimtelijke ligging van vlakken ten opzichte van elkaar in een zeker patroon
SuberKurk
Subcordatusenigszins hartvormig
Subhirtellusiets behaard
Substraatin het vademecum gebruikt voor grondmengsels, speciaal samengesteld voor bomen
Sylvaticus, sylvestrisuit het bos
Symplastalle levende celdelen in de plant
Synoniem, syn.een andere dan de voorkeursbenaming voor een plant
 Hier vind je het volledige overzicht van het woordenboek.Vind je dit goeie informatie? Deel het door hieronder te tweeten, facebooken  … . Alvast bedankt voor de steun!Groeten, De Boomdokter..