Woordenboek

BaardenHaarbundels
BaccatusBesachtig
Bacterievuurwerd vroeger perevuur genoemd. De ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Erwinia amylovora. Typisch voor deze aantasting zijn de verwelkte bruine scheuten, dikwijls met verdroogde bloeiwijzen en vruchten. Op de stam en takken ziet men vaak ingezonken kankerplekken waaruit in de lente een slijmerige afscheiding komt. De aantasting komt voor bij een aantal rozen. De vatbare geslachten zijn: Crataegus (Meidoorn), Sorbus (Lijsterbes), Pyrus (Perenboom), Malus (Appelboom), Pyracantha (vuurdoorn), Photinia (Glansmispel), Cydonia (Kweepeer) en Cotoneaster (Dwergmispel).
Basidiomycetensteeltjeszwammen, schimmels waarbij de sporen op kleine steeltjes bovenop knotsvormige cellen worden gevormd
Bast(=floëem) weefsel, gevormd door het cambium naar de buitenzijde, zolang dit weefsel nog leeft
Bastaardsatijn vlindergrote witte vlinder waarvan de rupsen in korte tijd hele beplantingen kunnen wegvreten. Deze wordt vooral gezien bij de Quercus (Eik) en de Hippophae (Duindoorn) en soms ook wel bij Crataegus (Meidoorn) en Carpinus (Haagbeuk)
Bastocclusiehet insluiten of inklemmen van bast in het houtweefsel
Baumanniinaar A.H. Baumann die in 1819 een paardenkastanje met gevulde bloemen vond
Beheersgroepgroep van beplantingen met hetzelfde pakket beheersmaatregelen
Bemanteld plantenhet aanplanten van ongesnoeide jonge beuken. De zijtakken blijven zitten of worden hoogstens een ietsje ingekort. Ze geven schaduw aan de stam en vormen een uitstekende bescherming tegen uitdroging en oververhitting van de bast.
BetulaLatijnse naam voor berk
Beveerd plantenis hetzelfde als bemanteld planten
Bignonioidesgelijkend op de plant Bignonia
BilobusTweelobbig
Bladlittekenhet litteken dat achterblijft op de twijg nadat het blad afgevallen is
Bladschedehet meestal brede deel onderaan de bladsteel
Bladschijfhet brede deel van het blad met daarin de nerven en het tussenliggende bladmoes.
Bladvoetonderaan het blad waar de bladschijf overgaat in de bladsteel
Bloedenhet weglopen van sap uit door snoeien of andere beschadigingen ontstane wonden. Bloeden kan al optreden vanaf half december bij Acer (Esdoorn), Betula (Berk), Cladrastis (Geelhout), Juglans (Walnoot) en Pterocarya (Okkernoot). Het is aan te raden om bomen die bloeden enkel te snoeien wanneer ze volledig in blad staan.
Bloeiwijzede manier waarin de bloemen gegroepeerd zijn, bijv. aar, tros, tuil of pluim
Bodemvaagis een plant die met gelijk welk bodemtype genoegen neemt die dus overal groeit
Bomenstructuurde opbouw en onderlinge samenhang van de boombeplantingen in een bepaald gebied, in relatie tot dat gebied
Bomenzandzorgt voor afdoende doorwortelbare ruimte onder verharde delen (bijv. trottoirs, straat, terras)
Boomhoogtede boomhoogte wordt ingedeeld in drie klassen1e grootte: hoogte als volwassen boom > 12 meter2e grootte: hoogte van 6 – 12 meter3e grootte: < 6 meter De grootteaanduiding van een boomsoort is gebaseerd op groei in volle grond 
BorealisNoordelijk
BrilliantissimusSchitterendst
Briottiinaar de Franse tuinbouwkundige Piere Louis Briot (1804-1888)
Broekbossenecosysteem (bos) die op moerassige grond groeit
 Hier vind je het volledige overzicht van het woordenboek.Aanvullingen of opmerkingen zijn altijd welkom, laat dus van je horen en reageer. Vind je dit goeie informatie of gewoon leuk wat ik doe dan kan jij mij steunen door het even te tweeten, facebooken of iets anders, zie hieronder. Alvast bedankt voor de steun!Groeten, De Boomdokter..