Woordenboek

Occidentaliswestelijk, van de westerse wereld
Occupatiegeschiedenisde geschiedenis van inbezitneming door de mens; de ontstaansgeschiedenis van een stad of dorp
Oculerenhet plaatsen van een ‘oog’ (knop) op een verwante plant (onderstam) om ze met elkaar te laten vergroeien
Onderstamde stam waarop geoculeerd of geënt wordt en die het wortelgestel voor de nieuwe plant gaat vormen
OdoratusGeurig
Oneven geveerd bladgeveerd blad dat uit een oneven aantal blaadjes bestaat, dus het topblaadjes is aanwezig
OrientalisOosters
Onroerend goedgrond en hetgeen daarop gebouwd is, alsmede wat door bestemming daar vast aan verbonden is
Onverenigbaarheid(bij ent-onderstamcombinaties) het niet (volledig) met elkaar vergroeien van de beide door enten of oculeren samengebrachte delen, zodat een breukgevoelige plek ontstaat
Ornusmanna-es
Osmosehet verschijnsel dat een vloeistof door een membraan treedt, omdat aan weerszijden daarvan oplossingen van verschillende sterkte aanwezig zijn; de vloeistof gaat van de zijde met de lagere concentratie naar de zijde met de hogere concentratie; een dergelijk membraan laat het oplosmiddel maar niet de daarin opgeloste stoffen door (halfdoorlatend of semi-permeabel
OvalisOvaal
OvatusEirond
Overheadvaste kosten en/of inspanningen die niet direct voortvloeien uit de geleverde prestatie/werkzaamheden, maar ‘op de achtergrond’ wel noodzakelijk zijn voor de totstandkoming ervan
Oxolaatzout van oxaalzuur
Oxidatieëenscheikundige reactie waarbij zuurstof wordt gebonden en waarbij energie vrij kan komen (verbranden is een vorm van oxideren)
Oxyacanthusscherp gedoornd
Oxycarpuspuntige vruchten dragend
 Hier vind je het volledige overzicht van het woordenboek.Vind je dit goeie informatie? Deel het door hieronder te tweeten, facebooken  … .Alvast bedankt voor de steun!Groeten, De Boomdokter..