Woordenboek

Paduswilde kers
PallidusBleek
Palustrisgroeiend in moerassen of op natte grond
Paniculatusmet pluimachtige bloemen
Papyriferuspapier dragend
Parasietorganisme dat leeft van levend organisch materiaal van een ander organisme waar deze laatste (ernstig) nadeel van ondervindt 
Parkboomgeschikte boom voor parken, tuinen en zeer brede groenstroken
Parrotianaar F.W. Parrot (1792-1841) een Russisch natuurkenner
ParviflorusKleinbloemig
Paulownianaar prinses Anna Paulowna (1795-1865) dochter van tsaar Paul I van Rusland
Pemphigus spyrothecae of spiraalgalluis
PendulusHangend
Penduliflorusmet hangende bloemen
Pensylvanicusuit Pennsylvania USA
Pentandrusmet vijf meeldraden
Permairbeluchtingssysteem in combinatie met Permavoid®
Permatexeotextiel toegepast met permavoid® sandwich constructie en permair beluchting
Permavoid®Deze constructie is ontwikkeld om te worden toegepast op plaatsen met intensieve verkeersbelasting waar boomgranulaat alleen niet voldoende is. De Permavoid® Sandwich Constructie wordt op een cunet van bomenzand of boomgranulaat aangebracht en ingevuld met een bomenvoedingsmedium, wat de boom langdurig van de nodige voedingsstoffen voorziet.
PermeabelDoordringbaar
Persicusuit Perzië (Iran)
Petiolarismet goed ontwikkelde bladsteel
Petraeusbij rotsen, op stenige plaatsen groeiend
pH-KClzuurgraad van de grond, in een laboratorium bepaald aaneen grondmonster dat in kaliumchloride is gedrenkt; in het veld meet men de pH-H2O met kleurindicatoren
Phaenopyrushet uiterlijk van een peer hebbend
PhellosGriekse naam voor kurkeik (Quercus suber)
Phycomycetenwierzwammen; schimmels waarbij de wanden in de hyfen ontbreken
Phylluskomt uit het Grieks ‘phullon’ = blad
Pinnatifidusmet diep veervormig ingesneden bladeren
PinnatusGeveerd
Pioniersplanten en dieren die zich als eerste op kale grond vestigen (bijv. op opgespoten terrein)
Plantgatde ruimte die voor het planten van een boom wordt gegraven; deze ruimte moet zodanig groot zijn dat de wortels hierin gespreid kunnen worden
Plantierensisgenoemd naar Plantieres bij Metz (Frankrijk) waar de kwekerij van Simon Louis gevestigd was
Plantplaatsde ruimte die voor of tijdens het planten wordt aangepast aan de eisen van de boom
Plantspiegelde uitgespaarde ruimte in de verharding of in het gras rondom de stamvoet
Plasmolysedoordat water aan de cel onttrokken wordt laten de celmembranen los van de celwand, de celinhoud krimpt, verdroogt en sterft
Platanoideslijkt op de plataan (Platanus)
Platyphyllosmet brede bladeren
PlenusVol
Pleniflorusmet gevulde bloemen
Pluimis een bloeiwijze
PolyVeel
Ponticusuit Pontus, land bij de Zwarte Zee
Poothoutstek van een zeer grote maat
PopulusPopulier
PredatorRoofvijand
Preventieve aanpakaanpak gericht op het voorkomen van schade, vermindering van functie e.d.
Procerusgroot, slank, hoog
Processierupsrups die sinds midden de jaren ’90 vooral op eiken massaal voorkomt in het zuiden van Nederland en het oosten van België. De rupsen eten de bomen kaal en zorgen voor veel overlast voor mensen en dieren doordat hun haren de huid, ogen en luchtwegen binnendringen. Achtergebleven haren in kleding en oude rupsennesten kunnen jaren later nog voor problemen zorgen. Mechanische bestrijding gebeurt met zuigers en branders, chemische bestrijding is in openbaar groen nauwelijks mogelijk, een alternatief is biologische bestrijding met het bacteriepreparaat Bacillus thuringiensis.
Proppenverhoute vruchtkatjes van de els
Prunifoliusmet bladeren als die van Prunus
PrunusPruim
Pseudo-schijn-
PseudoacaciaSchijnacacia
Pseudoplatanusschijnplataan, lijkend op een plataan
PterocaryaVleugelnoot
Pubescenszacht behaard
PumilusDwergachtig
PuniceusPurperrood
PurpereusPurper
PyramidalisPiramidaal
PyrusPeer
  Hier vind je het volledige overzicht van het woordenboek.Vind je dit goeie informatie? Deel het door hieronder te tweeten, facebooken  … . Alvast bedankt voor de steun!Groeten, De Boomdokter..