Woordenboek

Tangentiaalin een richting, loodrecht op de straal van een cirkel; met betrekking tot de boom: de groeiring volgend
Takluisofwel Cinara spp is een insect van 2,5 tot 4mm groot, grijsachtig-bruine kleur en familie van de bladluis. Ze tast coniferen aan en Leylandii in het bijzonder. In de haag ontstaan dan grote bruin verdorde plekken.
Taxodiumgelijkend op Taxus
Tegenovergestelde Bladerenbladeren die op dezelfde hoogte aan weerszijden op een twijg staan, bijv. bij Acer
Teruglopenhet verliezen van eigen kenmerken van cultivars waardoor ze geleidelijk de kenmerken van de soort aannemen
Tetrapterusmet vier vleugelachtige aanhangsels
Textuurde grootteverdeling van de verschillende structuurelementen van de kroon zoals deze ontstaat door bladvorm en –grootte, blad- en takstand
Thuringiacusuit Thuringen, Duitsland
Thyllenuitgroeisels van het parenchym in de vaten, zodat deze verstopt raken, vaak worden de thyllen conserverende stoffen opgeslagen; thylvorming treedt o.a. op bij de vorming van kernhout
TiliaLinde
Toegespitste lobbenlobben met een smalle, spitse top
Tomentosusviltig, wollig
Toringoidesop Malus toringo gelijkend
Torminalisgebruikt om maagpijn te verzachten of te veroorzaken (tormina=buikkramp)
TotuosusGedraaid
TremulusTrillend
TriacanthosDriedoornig
Trichocarpusmet behaarde vruchten
TricolorDriekleurig
TrifoliatusDriebladig
Trilobus, trilobatusmet drie lobben
TristisTreurig
Tros en tuilBloeiwijzen
TulipiferusTulpendragend
Turnerusgenoemd naar de Engelse kweker Spencer Turner
Tweehuizigalleen mannelijke bloemen of alleen vrouwelijke bloemen dragend
Tweeslachtigmet zowel stamper als meeldraden in dezelfde bloemen
Turgorde spanning tussen de celwand en de door de celmembraan omgeven celinhoud,veroorzaakt door de aanwezigheid van vocht onder een hogere druk in de cel dan daarbuiten; door de turgor verkrijgen niet verhoute plantencellen hun stevigheid
  Hier vind je het volledige overzicht van het woordenboek.Vind je dit goeie informatie? Deel het door hieronder te tweeten, facebooken  … . Alvast bedankt voor de steun!Groeten, De Boomdokter..