Het kappen van bomen in eigen tuin: wat mag en wat niet

Categorie: varia

Iedereen die een eigen tuin van iets of wat omvang heeft maakt het vroeg of laat mee. We hebben het over zelf aangeplante bomen die dreigen te groot te worden, of bomen die zelf spontaan in uw tuin zijn beginnen groeien omdat een zaadje door de wind naar daar werd gebracht (of aan de poten van een vogel bleef hangen). Mag je zomaar zelf een boom in je tuin omkappen of afzagen? Best informeer je even vooraf bij de plaatselijke gemeentedienst, want elke gemeente heeft regels voor het kappen van bomen die u moet respecteren. U vooraf goed informeren is dus de boodschap.

Mag ik zomaar een boom in mijn tuin omzagen?

Het antwoord mag kort en bondig zijn: nee! We kunnen je alleen maar aanraden om met het lokale gemeentebestuur contact op te nemen, want daar zal men je kunnen zeggen wat in jouw gemeente en stad wel en niet mag op het vlak van kappen van bomen in je eigen tuin.

Wat met bomen buiten de bebouwde kom?

Wat met bomen die zich buiten de bebouwde kom bevinden? Mag je die zomaar omzagen of omkappen? Ook weer niet. Bomen buiten de bebouwde kom vallen onder de zogenaamde Boswet. Als je buiten de bebouwde kom een boom wil omkappen, moet je dat melden aan de provinciale boswetambtenaar. Dit helpt ook om een beeld te krijgen van het bestand aan bomen.

Uitkijken naar de plaatselijke verordeningen in je gemeente

Of je bomen in je eigen tuin mag omzagen, en aan welke voorwaarden je daarbij moet voldoen als het mag, is een lokale kwestie. Sommige gemeenten zijn erg streng op het vellen van bomen in de private tuinen van de burgers, andere springen daar minder strikt mee om. Veel gemeenten hebben een minimale stamomvang voorzien, dit op borsthoogte (zeg maar ongeveer 1m30 hoog). Bij die hoogte en een bepaalde uitsnede wordt voorzien in de aanvraag van een vergunning om de boom te kappen (zie hierboven).

De uiteenlopende voorwaarden voor het vellen van een boom in je tuin

Bepaalde gemeenten voorzien in de noodzaak om een vergunning aan te vragen bij een diameter van minimum 10 cm. Wel zijn er gemeenten die afhankelijke van de verschillende boomsoorten een andere minimum voorop stellen. Zo kan het zijn dat je voor pakweg een beuk, een eik en een linde bij een doorsnede van 10 cm een vergunning nodig hebt, terwijl voor het vellen van andere boomsoorten tot 20 cm geen vergunning vereist is. Ga dus zeker eerst naar de gemeente om advies in te winnen.

Sommige gemeenten zien meer door de vingers en vragen pas vanaf 40 cm diameter een vergunning. En er zijn zelfs gemeenten waar men helemaal geen stamomvang hanteert als maatstaf. Hier moeten mensen dus altijd een vergunning aanvragen wanneer ze een boom in hun tuin willen vellen. Andere gemeenten zijn dan weer heel soepel en vragen helemaal niet dat je een vergunning nodig hebt om bomen die meer dan 20 m van een gevel staan te vellen.

Verplichting tot herplanten

Bepaalde gemeenten leggen de verplichting op tot het herplanten van bomen. Dit wil zeggen dat er voor elke boom die verdwijnt elders een nieuwe wordt geplant. In sommige gevallen is deze plicht tot het herplanten verbonden aan de plek waar de boom gerooid werd, maar dat is niet altijd een optie. Zo kan je de boom net gekapt hebben omdat hij hinder meebracht voor je woning of de weg. Ook kan het zijn dat er sinds de boom begon te groeien allerlei leidingen en kabels zijn gelegd en het dus nodig was om de boom om te hekken. In dit geval zal bij gemeenten met een verplichting tot herplanten elders op het grondgebied van de gemeente een boom geplant moeten worden. Ook zijn er gemeenten waar die verplichting tot herplanten helemaal niet bestaat.

Niet in het broedseizoen

In sommige landen en gemeenten bestaat een verbod om tijdens het broedseizoen bomen te kappen, en dit seizoen loopt van 15 maart tot 15 september. Vandaar dat je soms ziet dat in de periode net voor 15 maart overal snel nog bomen gerooid worden.

Wat vond je van dit artikel? Laat hieronder je reactie en deel het nú met degene waarvan je denkt dat ze baat hebben bij dit artikel.