Mijn eik heeft minder blad en heeft veel dode takken. Wat is het probleem?

Categorie: varia

Voor zulke problemen is het  natuurlijk belangrijk om te weten te komen wat er aan de basis ligt van de symptomen. Een grondige diagnose was noodzakelijk om uit te maken van waar de problemen voor de Quercus robur komen. . Een techniek die wij trouwens altijd toepassen. Het stellen van een diagnose stelt ons in staat om te bepalen wat de conditie, vitaliteit en eventuele problemen van uw boom zijn. Dat vormt de basis van ons advies. In dit geval was dat vooral zuurstofgebrek voor de wortels van de  mooie eik. De tuin werd een paar jaren geleden genivelleerd met de bedoeling om de inrichting van de tuin pas later aan te pakken. Daarom werd er grond opgevoerd en kwam er een laag van tientalen cm aarde op het oorspronkelijke maaiveld (aanduiding voor de hoogte van het grondoppervlak). Deze brachten de eik in de problemen: geen zuurstof voor de wortels = boom in problemen.

Een bijkomend onderzoek leerde ons dat het afgraven van de wortelzone een optie was. De eik werd tevens gesnoeid om de infectiedruk van schimmels te verlagen: enkel dode takken werden verwijderd, snoeien in levende takken zou de boom nog meer belasten.

De komende jaren word de eik opgevolgd om te zien wat de resultaten zijn van de ingrepen en bijgestuurd waar nodig. Deze mooie eik staat er dus niet meer alleen voor 🙂

Van bij het eerste contact werd het duidelijk dat er bij Vartago erg grondig te werk gegaan wordt. Hoewel onze boom nog een tijdje nodig zal hebben om volledig “de oude” te worden, loopt alles op dit moment volgens Plan. Ik heb alle vertrouwen in de diensten van Vartago. Als je zelf – zoals ik – geen al te groene vingers hebt, moet je iemand vinden op wie je kan vertrouwen om je van het juiste advies en de juiste diensten te voorzien. Vartago beantwoordt totnogtoe perfect aan dat profiel.

De Proost – Astene