O van … het woordenboek rond Bomen

Categorie: Woordenboek

 

Woordenboek

Occidentalis westelijk, van de westerse wereld
Occupatiegeschiedenis de geschiedenis van inbezitneming door de mens; de ontstaansgeschiedenis van een stad of dorp
Oculeren het plaatsen van een ‘oog’ (knop) op een verwante plant (onderstam) om ze met elkaar te laten vergroeien
Onderstam de stam waarop geoculeerd of geënt wordt en die het wortelgestel voor de nieuwe plant gaat vormen
Odoratus Geurig
Oneven geveerd blad geveerd blad dat uit een oneven aantal blaadjes bestaat, dus het topblaadjes is aanwezig
Orientalis Oosters
Onroerend goed grond en hetgeen daarop gebouwd is, alsmede wat door bestemming daar vast aan verbonden is
Onverenigbaarheid (bij ent-onderstamcombinaties) het niet (volledig) met elkaar vergroeien van de beide door enten of oculeren samengebrachte delen, zodat een breukgevoelige plek ontstaat
Ornus manna-es
Osmose het verschijnsel dat een vloeistof door een membraan treedt, omdat aan weerszijden daarvan oplossingen van verschillende sterkte aanwezig zijn; de vloeistof gaat van de zijde met de lagere concentratie naar de zijde met de hogere concentratie; een dergelijk membraan laat het oplosmiddel maar niet de daarin opgeloste stoffen door (halfdoorlatend of semi-permeabel
Ovalis Ovaal
Ovatus Eirond
Overhead vaste kosten en/of inspanningen die niet direct voortvloeien uit de geleverde prestatie/werkzaamheden, maar ‘op de achtergrond’ wel noodzakelijk zijn voor de totstandkoming ervan
Oxolaat zout van oxaalzuur
Oxidatieëen scheikundige reactie waarbij zuurstof wordt gebonden en waarbij energie vrij kan komen (verbranden is een vorm van oxideren)
Oxyacanthus scherp gedoornd
Oxycarpus puntige vruchten dragend

 

Hier vind je het volledige overzicht van het woordenboek.

Vind je dit goeie informatie? Deel het door hieronder te tweeten, facebooken  … .

Alvast bedankt voor de steun!

Groeten, De Boomdokter.

.