P van … het woordenboek rond bomen

Categorie: Woordenboek

 

 

 

 

 

 

 

Woordenboek

Padus wilde kers
Pallidus Bleek
Palustris groeiend in moerassen of op natte grond
Paniculatus met pluimachtige bloemen
Papyriferus papier dragend
Parasiet organisme dat leeft van levend organisch materiaal van een ander organisme waar deze laatste (ernstig) nadeel van ondervindt 
Parkboom geschikte boom voor parken, tuinen en zeer brede groenstroken
Parrotia naar F.W. Parrot (1792-1841) een Russisch natuurkenner
Parviflorus Kleinbloemig
Paulownia naar prinses Anna Paulowna (1795-1865) dochter van tsaar Paul I van Rusland
Pemphigus spyrothecae  of spiraalgalluis
Pendulus Hangend
Penduliflorus met hangende bloemen
Pensylvanicus uit Pennsylvania USA
Pentandrus met vijf meeldraden
Permair beluchtingssysteem in combinatie met Permavoid®
Permatex eotextiel toegepast met permavoid® sandwich constructie en permair beluchting
Permavoid® Deze constructie is ontwikkeld om te worden toegepast op plaatsen met intensieve verkeersbelasting waar boomgranulaat alleen niet voldoende is. De Permavoid® Sandwich Constructie wordt op een cunet van bomenzand of boomgranulaat aangebracht en ingevuld met een bomenvoedingsmedium, wat de boom langdurig van de nodige voedingsstoffen voorziet.
Permeabel Doordringbaar
Persicus uit Perzië (Iran)
Petiolaris met goed ontwikkelde bladsteel
Petraeus bij rotsen, op stenige plaatsen groeiend
pHKCl zuurgraad van de grond, in een laboratorium bepaald aaneen grondmonster dat in kaliumchloride is gedrenkt; in het veld meet men de pH-H2O met kleurindicatoren
Phaenopyrus het uiterlijk van een peer hebbend
Phellos Griekse naam voor kurkeik (Quercus suber)
Phycomyceten wierzwammen; schimmels waarbij de wanden in de hyfen ontbreken
Phyllus komt uit het Grieks ‘phullon’ = blad
Pinnatifidus met diep veervormig ingesneden bladeren
Pinnatus Geveerd
Pioniers planten en dieren die zich als eerste op kale grond vestigen (bijv. op opgespoten terrein)
Plantgat de ruimte die voor het planten van een boom wordt gegraven; deze ruimte moet zodanig groot zijn dat de wortels hierin gespreid kunnen worden
Plantierensis genoemd naar Plantieres bij Metz (Frankrijk) waar de kwekerij van Simon Louis gevestigd was
Plantplaats de ruimte die voor of tijdens het planten wordt aangepast aan de eisen van de boom
Plantspiegel de uitgespaarde ruimte in de verharding of in het gras rondom de stamvoet
Plasmolyse doordat water aan de cel onttrokken wordt laten de celmembranen los van de celwand, de celinhoud krimpt, verdroogt en sterft
Platanoides lijkt op de plataan (Platanus)
Platyphyllos met brede bladeren
Plenus Vol
Pleniflorus met gevulde bloemen
Pluim is een bloeiwijze
Poly Veel
Ponticus uit Pontus, land bij de Zwarte Zee
Poot houtstek van een zeer grote maat
Populus Populier
Predator Roofvijand
Preventieve aanpak aanpak gericht op het voorkomen van schade, vermindering van functie e.d.
Procerus groot, slank, hoog
Processierups rups die sinds midden de jaren ’90 vooral op eiken massaal voorkomt in het zuiden van Nederland en het oosten van België. De rupsen eten de bomen kaal en zorgen voor veel overlast voor mensen en dieren doordat hun haren de huid, ogen en luchtwegen binnendringen. Achtergebleven haren in kleding en oude rupsennesten kunnen jaren later nog voor problemen zorgen. Mechanische bestrijding gebeurt met zuigers en branders, chemische bestrijding is in openbaar groen nauwelijks mogelijk, een alternatief is biologische bestrijding met het bacteriepreparaat Bacillus thuringiensis.
Proppen verhoute vruchtkatjes van de els
Prunifolius met bladeren als die van Prunus
Prunus Pruim
Pseudo- schijn-
Pseudoacacia Schijnacacia
Pseudoplatanus schijnplataan, lijkend op een plataan
Pterocarya Vleugelnoot
Pubescens zacht behaard
Pumilus Dwergachtig
Puniceus Purperrood
Purpereus Purper
Pyramidalis Piramidaal
Pyrus Peer

 

 

Hier vind je het volledige overzicht van het woordenboek.

Vind je dit goeie informatie? Deel het door hieronder te tweeten, facebooken  … . Alvast bedankt voor de steun!

Groeten, De Boomdokter.

.