S van … het woordenboek rond Bomen

Categorie: Woordenboek

Woordenboek

Sachalinensis van het eiland Sachalin (ten noorden van Japan)
Sacharinus Zoet
Salicifolius met bladeren als van de wilg
Salix Wilg
Samengesteld blad blad waarbij de bladschijf zo diep ingesneden is dat er afzonderlijke blaadjes onderscheiden kunnen worden
Sargentius naar de Amerikaanse botanicus en dendroloog Charles Sprague Sargent
Sarniensis uit Guernsey (vroeger Sarnia), één van de Kanaaleilanden
Sativus Gekweekt
Schetsontwerp niet gedetailleerd uitgewerkt voorstel tot realisatie van een plan
Schil alle weefsels buiten het cambium
Schors jonge plantendelen: primair weefsel dat onder de epidermis ligt en aan de binnen zijde wordt begrensd door de endodermis; oudere plantendelen met diktegroei: een afscheidingsproduct van het kurkcambium, dat is afgestorven en nu de buitenrand van de schil vormt (zie korst)
Semi-ringporig het midden houden tussen ringporig en verspreidporig
Semperflorens altijd bloeiend
Sepulcralis op begraafplaatsen voorkomend
Sericeus Zijdeachtig
Serotinus laat bloeiend of rijpend
Serratus Gezaagd
Serrulatus fijn gezaagd, ondiep gezaagd
Serrulus met kleine zaagtanden
Sieboldii naar de Duitse geleerde Philipp Frans von Siebold (1796-1866)
Siliquastrum oude Latijnse naam voor een peuldragende boom
Simonii naar Gabriël Eugène Simon, Frans consul en plantenverzamelaar
Sinensis uit China
Slemp vorming van een dicht, hard laagje aan of dicht onder het bodemoppervlak, doordat de bodemdeeltjes ineenvloeien als gevolg van veel water
Slimblock kunststof gras- en grindtegel, geschikt voor minder zware belasting als de flowblock
Sophora van de Arabische naam ‘sophira’ of ‘sophèra’ voor deze plant
Soort groep planten die bij voortplanting door zaad in de natuur zodanig blijft voortbestaan dat bepaalde hoofdkenmerken behouden blijven waardoor ze te onderscheiden is van andere groepen planten
Sorbus van het Latijnse ‘sorbum’ voor de vruchten van de lijsterbes (Sorbus domestica)
Spaethii genoemd naar de Berlijnse kwekerij Späth
Speciosus sierlijk, zeer fraai, opvallend mooi
Spectabilis prachtig, bezienswaardig
Spinthout het deel van het hout dat levende cellen bevat; hierin gebeurt het transport van water en zouten vanuit de wortels naar de bladeren
Spiraalgalluis  of Pemphigus spyrothecae, een galluis die zich graag nestelt in populieren. Lees hier over de spiraalgalluis
Splendens glanzend, opvallend
Standplaats de geografische locatie waar de boom staat
Stedebouwkundig Ontwerpproces het gehele proces van planvorming rond de inrichting en vormgeving van de gebouwde omgeving
Stedebouwkundig Ruimtelijke functie de functie van ruimtelijke elementen, zoals boombeplantingen, bij het vormgeven en inrichten van de gebouwde omgeving met als resultaat het zichtbaar worden en/of versterken van stedelijke structuren
Steenvrucht vrucht waarvan het buitenste deel vlezig is en het binnenste houtachtig, de steen, waarin zich het zaad bevindt
Straatboom boom die geschikt is voor straten, d.w.z. voor plaatsen waar meestal maar een smalle groenstrook of een plaats in de verharding aanwezig is
Strictus strak, stijf
Structuur de wijze waarop een samengesteld geheel binnen haar grenzen is opgebouwd; de rangschikking van de afzonderlijke delen; de ruimtelijke ligging van vlakken ten opzichte van elkaar in een zeker patroon
Suber Kurk
Subcordatus enigszins hartvormig
Subhirtellus iets behaard
Substraat in het vademecum gebruikt voor grondmengsels, speciaal samengesteld voor bomen
Sylvaticus, sylvestris uit het bos
Symplast alle levende celdelen in de plant
Synoniem, syn. een andere dan de voorkeursbenaming voor een plant

 

Hier vind je het volledige overzicht van het woordenboek.

Vind je dit goeie informatie? Deel het door hieronder te tweeten, facebooken  … . Alvast bedankt voor de steun!

Groeten, De Boomdokter.

.