Een boom planten is veel meer dan een put graven

Een boom planten is veel meer dan een put graven

Een boom planten, daar loopt het al fout

Is het niet zielig? In onze steden worden bomen gemiddeld maar veertien jaar oud, terwijl die gemakkelijk tien keer zo oud zouden moeten worden.” De zorgwekkende gezondheid van de bomen is de eerste zorg van de enige zelfverklaarde ‘boomdokter’ in ons land, Wouter Crucke.“ Maar om dat op een geloofwaardige manier te doen, wil ik in de eerste plaats een gezond bedrijf op poten zetten

Wouters eigen wortels lagen eerder bij de binnenhuisarchitectuur, waarvoor hij opleiding volgde om in de sporen van zijn vader te treden. “Maar de tijd was er niet rijp voor om me daar als zelfstandige in te vestigen. Ik heb me ook altijd aangetrokken gevoeld tot de natuur en het buitenleven, en zo ging ik aan de slag als gids in het hooggebergte in Frankrijk en als projectleider buitensport bij een Leuvense ‘adventure’ organisatie. Daar kwam ik in contact met iemand die aan boomverzorging deed en dat sprak me geweldig aan. Maar ik ontdekte algauw dat de meeste boomverzorgers in ons land eenmansbedrijfjes waren van groene jongens bij voorkeur met dreadlocks en baard met weliswaar een idyllisch hart voor bomen, maar die er weinig professioneel, vaak in bijberoep, mee bezig waren. In Nederland zijn er boomverzorgingsbedrijven waar 80 mensen werken. Ik besloot dat er ook bij ons plaats moest zijn voor een professioneel gerund bedrijf dat zich op basis van een gedegen knowhow profileert. Ik volgde een basisopleiding bij Inverde en was als ‘groentje’ één van de eersten die het Certificaat European Treeworker behaalde. Het heeft weliswaar een aan­tal jaren geduurd voor ik echt op kruis­snelheid kwam, maar vooral de laatste drie jaar is het snel gegaan. Dat heeft ongetwijfeld voor een stuk te maken met het sterk gegroeide groene bewust­zijn – het loopt opeens storm voor zon­nepanelen en windmolens -, maar voor­al mijn eigen inspanningen om me als professioneel bedrijf te profileren begin­nen nu resultaat op te leveren. Ik ben vertrokken van een duidelijke missie om bomen gezond te houden en te maken, dat is wat anders dan ‘een beetje bomen snoeien’ om aan de kost te komen.”

“Ik bood me als specialist aan op alle tuinbeurzen en aanverwanten -een keer 26 beurzen op een jaar – en als ik geen geld had voor een staanplaats durfde ik wel eens aandringen om als beginner later te mogen betalen of voor de helft van de prijs een plaats te krijgen. Ik werd lid van allerlei ondernemersver­enigingen en ondervond dat netwerken écht wel werken is, én dat het rendeert. Bij de UNIZO Ondernemerscoach leer­de ik onder meer het belang van een consequente huisstijl. Ik kon me niet voorstellen dat sommige ondernemers al twintig jaar bezig waren en nog altijd geen deftig visitekaartje hadden. Voor Vartago liet ik een aantrekkelijk logo ontwerpen dat een combinatie van bomen en groene vingers voorstelt. Dat werd ook consequent doorgetrokken in een sterk uitgebouwde website én een aparte blog onder www.deboom­dokter.be, waar ik allerlei vragen beantwoord en ervaringen deel. En ik zorg ervoor dat wie `boomverzorging’ Googelt zeker bij Vartago terechtkomt. Ik ben ook meteen gebruik gaan maken van sociale media, met een fanpagina op Facebook en Twitterberichten. Het heeft veel tijd en inspanning gekost om mijn bedrijf op de kaart te zetten, maar ik beschouw dat als een investering op lange termijn, die nu begint te rende­ren.”

Bomenzorgplan

Maar wat doet zo’n boomdokter con­creet? Bomen zijn levende wezens die ook op tijd en stond een behandeling nodig hebben, zeker in een vijandige stedelijke omgeving, en dat kan van alles zijn: moeten uw bomen worden gesnoeid, hoeveel en wanneer? Maakt u zich zorgen over de stabiliteit van uw boom? Dreigt uw boom om te waaien als het stormt? Of ligt hij al op uw huis? Hangen er paddenstoelen aan de voet van uw dierbare linde? Komt er donker­bruin sap uit de stam van uw kastanje? “Steeds meer particulieren, tuinaanne­mers of tuinarchitecten bellen me voor al dat soort problemen. Desgewenst blijft het bij een advies ter plaatse, aan 90 euro. Vaak is het vooral advies om je boom weerbaarder, vitaler te maken: een weerbare boom wordt niet ziek, net als een mens. Indien nodig stel ik een behandeling voor, die ze al dan niet door mij kunnen laten doen. Wij beschikken bijvoorbeeld over een `Picus tomograaf’, waarmee je een inter­ne scan van een boom kan maken, een toestel dat meer dan 20.000 euro kost. Maar ik ben daar eerlijk in, het gaat er niet om mezelf meer werk te geven als dat niet hoeft. Het opbouwen van een betrouwbare reputatie staat voorop. Klanten worden in hun onwetendheid wel eens door zogenaamde conculle­ga’s nodeloos op kosten gejaagd. Wie niets van bomen kent, kan je makkelijk wijsmaken dat die boom doodziek is en moet geïnjecteerd worden, terwijl het bijvoorbeeld om een onschuldige aan­doening als meeldauw gaat. Maar wie één keer in het ootje genomen is, vraagt je nooit meer terug. Wij werken met ons eigen Bomenzorgplan, dat ook de opvol­ging van een boom garandeert.”

Monument gered

Tot nog toe slaagde Vartago er vooral in een solide basis te leggen met particu­liere opdrachtgevers, die zowat 80 pro­cent van de omzet uitmaken. Maar ook de overheid zou beter wat meer van zijn diensten gebruik maken om stommitei­ten te voorkomen, vindt Wouter Crucke: “In theorie moet er voor elke boom die in Vlaanderen wordt gekapt een andere worden geplant. In de praktijk lopen we daarin flink achter, maar wat vooral tegen de borst stuit zijn de fouten die bij nieuwe aanplantingen worden gemaakt. Het planten van een boom behelst namelijk heel wat méér dan het graven van een put: standplaats, bodemsoort, beschikbare ruimte… Toch is dat pre­cies wat er gebeurt als een stad of gemeente een plein of een weg heraanlegt: ze storten de boel vol beton en hier en daar worden er door de ontwerper gaten gelaten voor wat bomen. Niemand staat er bij stil dat die nieuwe kleine boompjes later twintig meter hoog wor­den en navenante wortels ontwikkelen, maar daar hebben ze geen ruimte voor. Op de Grote Markt van Sint-Niklaas bij­voorbeeld waren hun nieuwe bomen binnen de kortste keren kapot. Hier in de streek werden er langs een baan een paar honderd jonge eiken aangeplant, die drie jaar na elkaar dood gingen. Maar telkens mocht dezelfde leveran­cier er nieuwe planten. Want wie het goedkoopst is in de openbare aanbe­steding telt, niet de competentie… Vandaar dat ik zelf niet graag inga op aanbestedingen, ik heb liever dat ze me via andere kanalen vinden. En ik sta lie­ver voor kwaliteit dan voor de laagste prijs.”

Toch lukte het dit voorbije jaar aardig in de kijker te lopen met een paar spraak­makende interventies van Vartago, die uitvoerig in de media kwamen. Eerst was er de redding van een 130 jaar oude Japanse notenboom, de Gingko Biloba, geklasseerd als beschermd monument in de Gentse Sint-­Lucasschool, en zopas haalde Wouter de kranten met de heraanleg van de Grote Markt in Lier: “In beide gevallen gaat het om de toepassing van een revolutionair procedé, Permavoid, dat ik hier op de markt breng. Het gaat om een soort kratjes in kunststof, die rond de boom onder de grond worden geplaatst, gevuld met voedzame boom­grond, zodat de wortels zich wél kun­nen ontwikkelen en geen last hebben van verdichting. Binnenkort gaan we zo ook bij de heraanleg van de markt in Mortsel bij Antwerpen ruim vijftig bomen aanplanten.

Wouter Crucke is nog altijd ‘boomdokter’, maar je zult hem de laatste maanden steeds minder zélf in of onder een boom aantreffen. “De recente groei is zo snel gegaan dat ik nu al drie mede­werkers in team op de baan heb, en er komen er nog twee bij. Onze eigen woning in Lotenhulle wordt stilaan te klein als uitvalsbasis. Ik wil me nu voor­al als bedrijfsleider verder bekwamen en bijscholen. De website wordt her­bouwd, we maken ook werk van een webshop met duurzame tuinartikelen. Onze website haalde trouwens zopas nog een eervolle 2de plaats in de finale van de Ultimate Business Make over, met ruim 9000 stemmen.

Ik wil op een jaar of vijf graag tot 15 à 20 medewerkers uitgroeien. De opleidin­gen boomverzorging trekken massa’s volk, het beroep wordt populair, maar ik ben nog altijd de enige die medewer­kers in dienst heeft. Al zijn geschikte mensen niet zo makkelijk te vinden. De eerste die ik had aangeworven was een erg goeie kracht, maar vond dat hij eerst nog een jaar op wereldreis moest. Ik wil medewerkers graag op gelijke voet behandelen en hen veel zelfstandigheid geven, maar ik ver­wacht dan ook een betrokkenheid en interesse die verder gaat dan hoeveel euro er op hun loonfiche staat.

Maak een afspraak