Groene vingers ging bomen onderzoeken met Wouter Crucke – Bomendokter

Bomen onderzoeken met picus tomograaf

Bomen onderzoeken met picus tomograaf

Groene vingers ging samen met Wouter enkele bomen onder de loep nemen. Dat kan je letterlijk nemen, want Wouter is boomdokter van beroep. Samen met zijn collega’s focust Wouter zich vooral op 2 zaken: snoeien en onderzoek.

Terwijl de collega’s al volop bezig zijn met de eerste snoei, doet Wouter samen met Groene vingers een diepgaander onderzoek. De beuk waaraan ze aan het werken zijn,  is 300 jaar oud en verliest plots grote takken. Daarom riepen de eigenaars Wouters hulp in.

Wouter maakt een eerste inschatting van de boom zijn conditie en vitaliteit op basis van een ganse lijst met parameters. Daarbovenop komen er nog enkele verschillende kleinere tests: een bodemstaal nemen, de zuurtegraad van de bodem bekijken. Indien de bodem verstoord is door andere omringende planten of door bv te veel gebruik van turf, dan kan Wouter het op deze manier signaleren en de bodem verbeteren.

Na dit eerste verkennend onderzoek, doet Wouter een diepgaander onderzoek met een Picus tomograaf. Rond de stam van de boom bevestigd hij een 10-tal toestellen met behulp van kabels, een computer, en een soort van reuzepasser.

Deze apparatuur is een soort van scanner om naar de binnenkant van de boom te kunnen kijken. De toestellen meten hoe het gesteld is met de binnenkant van de boom. De verschillende metingen resulteren in een soort röntgenfoto van de doorsnede van de boom. Hierop ziet Wouter duidelijk welk deel helemaal hol is, waar nog gezond hout aanwezig is… Zo kan Wouter in detail uitspraken doen over de toestand van de boom en de ingrepen doen die nodig zijn. De toekomst van deze rode beuk ziet er mits enige hulp veelbelovend uit!

Maak een afspraak