Arnold – boomfitanalyse

bodemverdichting bodemcompactatie dode boom onderzoek de boomdokter
Op uw vraag over onze inschatting van uw dienstverlening en prestaties moet ik mij voorlopig beperken tot het geven van uw advies. Ik ben onder de indruk van de getoonde competentie en voornamelijk over het stipt naleven van onze afspraken. Ik wacht met ongeduld op uw offerte en uiteraard op de nadien uitgevoerde werken. Ik betuig lof waar goed wordt gepresteerd maar ik bespreek ook, weliswaar altijd op een beleefde wijze, wanneer bepaalde tekortkomingen worden waargenomen. Ik vermoed echter wel dat De Boomdokter zal opleveren naar de verwachtingen.