Vartago

Vartago dat zijn boomverzorgers met een hart van hout

Met Vartago wou ik in 2000 mijn passie voor bomen en natuur combineren met mijn gedrevenheid als ondernemer. Ik vond het niet kunnen dat boomverzorgers zich vanwege een gebrek aan gespecialiseerde kennis lieten leiden door willekeur en daarom bij elk probleem meteen naar de boomzaag grepen.

Dat getuigt van een gebrek aan respect voor organismen die onmisbaar zijn voor de mens.

Langlevende organismen als een boom, benader ik daarom liever vanuit een langetermijnvisie. Het voorkomt dat snelle acties worden genomen die uw boom onherstelbaar beschadigen of ingrepen gebeuren die na verloop van tijd herhaald moeten worden.

Met mijn wetenschappelijke opleiding en ervaring als klimmer in het hooggebergte als basis heb ik mij bijgeschoold tot European Treeworker. Een opleiding die ook onze medewerkers volgen. Een ETW-er heeft de kennis en de capaciteit om uw bomen vakkundig aan te planten, te verzorgen, te snoeien, te ontmantelen en te vellen.

Dankzij een cursus Visual Tree Assessment ben ik ook in staat om bomen op hun visuele kenmerken te beoordelen. Daardoor kan ik zeer accurate diagnoses stellen en bespaar ik u onnodige kosten aan uw bomen.

Dit alles werd nog versterkt door het behalen van het certificaat European Tree Technician (niveau bachelor). Een diploma, erkend door het EAC (European Arboricultural Council) die als doel heeft om het kwalificatieniveau te verhogen. Zowel de beroepsvaardigheden als de managementkwaliteiten zijn belangrijk voor dit diploma.

Werken aan een veiliger en gezonder bomenbestand doe ik samen met u en een team van ervaren boomverzorgers.

Wouter Crucke,

Zaakvoerder De Boomdokter